Zamówienia

Dokonane Zakupy w Sklepie Internetowym Trafiają do .

Zamówienia


Dokonane zakupy w sklepie internetowym trafiają do rejestru zamówień oczekujących na realizację.

Po wywołaniu MENU ZAMÓWIENIA wyświetlony zostaje rejestr wszystkich dopisanych zamówień. Zamówienia podświetlone na kolor zielony to zamówienia dopisane do systemu "ręcznie" przez pracowników sklepu w sytuacji, gdy klient złożył zamówienie w innej formie niż standardową drogą poprzez wypełnienie internetowego formularza zamówienia. Są to też zamówienia wynikające ze zmian jakie zgłaszają klienci po złożeniu zamówienia (dokonania zakupu). W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji zamówienia, wyświetlenia i dopisania uwag, wydrukowania zamówienia, wysłania wiadomości e-mail, dostępu do zadań użytkownika dopisanego do systemu, dopisania nowego zadania, wygenerowania i anulowania etykiety DPD oraz wygenerowania protokołu DPD. # Zamówienia #

Wysyłanie e-mail

Funkcja WYŚLIJ umożliwia wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail do zamawiającego. Treść wysyłanego maila jest konfigurowana przez administratora systemu. # Zamówienia #


Przeglądanie zamówień

Pracownicy sklepu internetowego mogą przeglądać zapisane zamówienia w różnych konfiguracjach i perspektywach w celu analizowania posiadanych danych. # Zamówienia #


Uwagi do zamówienia

Funkcja UWAGI umożliwia podgląd dopisanych do wybranego zamówienia uwag oraz dopisanie nowych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno. W oknie istnieje możliwość dopisania nowej notatki, modyfikacji notatki już istniejącej oraz usunięcia notatki. # Zamówienia #


Drukowanie zamówienia

Funkcja DRUKUJ umożliwia wydruk bieżącego (zaznaczonego przez klikniecie) zadania, wydruk zestawienia zamówień o określonym (wybranym) statusie, wydruk zestawienia zamówień z określonego przedziału numerów oraz wydruk zamówień z określonego przedziału czasowego. # Zamówienia #


Pozycje zamówienia

W zakładce POZYCJE DOKUMENTU należy wpisać pozycje zamówienia. Dopisanie nowej pozycji dokumentu jest możliwe dzięki linii z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz… W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej status pozycji – wybranie statusu nie jest obowiązkowe, jest on nadawany automatycznie przez system. W polu NAZWA PRODUKTU należy wybrać żądany produkt z listy rozwijanej. Wyszukiwanie produktu ułatwia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu NAZWA PRODUKTU określonego ciągu znaków (np. słowo kaczka) lista produktów zostanie zawężona do nazw zawierających wpisany ciąg znaków (na liście rozwijanej pojawią się produkty zawierające w swojej nazwie wyraz „kaczka”). W kolejnym polu należy wskazać ilość. Wprowadzone informacje należy zatwierdzić korzystając z kombinacji klawiszy Shift Enter. Po dopisaniu pozycji status pozycji zostaje nadany automatycznie. Automatycznie zostaje również przypisana cena z kartoteki produktu oraz wyliczona wartość pozycji oraz wartość dopisanych pozycji zamówienia. W pierwszym polu widoczny jest symbol trybu dopisania pozycji: - kolor jasnozielony – pozycja dopisana z poziomu sklepu internetowego, - kolor ciemnozielony – pozycja dopisana ręcznie do zamówienia, - kolor czerwony – pozycja usunięta, - kolor szary – pozycja modyfikowana. . # Zamówienia #


Edycja zamówienia

Edycja zamówienia umożliwia modyfikacje informacji w wybranych polach, a także dopisanie do wybranego dokumentu zamówienia uwag, podglądu oraz dołączenia dowolnych dokumentów w formie elektronicznej oraz podglądu innych zamówień skojarzonych z użytkownikiem systemu. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno edycji dokumentu. Podczas edycji zamówienia mamy możliwość zmiany statusu zamówienia, zmiany sposobu przesyłki oraz płatności, zmiany oraz dopisania pozycji dokumentu, dopisania uwag oraz dołączenia dowolnych plików elektronicznych. . # Zamówienia #


Nowe zamówienie

Dopisanie nowego zamówienia umożliwia funkcja DOPISZ. Po uruchomieniu funkcji pojawi się formularz dopisania nowego zamówienia. W polach Sposób przesyłki, Sposób płatności, Status zamówienia oraz źródło zamówienia informacje należy wybrać z list rozwijanych. W kolejnych polach Dopłata za transport, Dopłata do sposobu płatności oraz Uwagi klienta należy wpisać stosowne dane. W polu ILOŚĆ PACZEK informacja zostanie zapisana po dopisaniu pozycji zamówienia (ilość paczek zostanie obliczona automatycznie). W polu Wybierz użytkownika należy wybrać z listy rozwijanej użytkownika dla którego jest dopisywane zamówienie. Po wyborze użytkownika z listy rozwijanej dane dotyczące zamawiającego zostaną wypełnione automatycznie. Funkcja Nowy użytkownik umożliwia dopisanie nowego użytkownika systemu. Po zaznaczenia pola wyboru w tym polu zostanie umożliwione wprowadzenie informacji sekcji ZAMAWIAJĄCY. W sekcji DANE DO FAKTURY – wypełniamy informacje, tylko i wyłącznie wtedy gdy na zamówiony towar ma zostać wystawiona faktura. W sekcji ADRES DOSTAWY wpisujemy informacje tylko i wyłącznie wtedy gdy adres dostawy jest inny niż w danych zamawiającego. Po wpisaniu informacji nagłówkowych zamówienia należy je zapisać korzystając z funkcji ZAPISZ. W przypadku jeżeli wszystkie wymagalne pola są niewypełnione pojawi się komunikat: Wypełnij wszystkie niezbędne dane, a pola oznaczane jako wymagalne zostaną oznaczone kolorem kremowym. . # Zamówienia #


Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

poznan@softwarestudio.com.pl